PRŮBĚH RITUÁLU


Příprava na rituál

Náš rituál Hledání vize vychází z tradic Severoamerických indiánů. Jeho jádrem je strávení dvou dní a nocí o samotě v přírodě, na jednom místě – v ochranném kruhu vysypaném tabákem, bez jídla, jen s nejnutnějším vybavením, karimatkou, spacákem a případně celtou proti dešti. Samotný rituál ale vyžaduje velkou přípravu předem. Ať už vaši individuální, tak naši společnou v rámci celého týdenního vykročení „mimo běžný prostor a čas“. V něm se postupně noříme do toho, kým jsme, ale hlavně: kým můžeme být.

V prvních dnech se pomocí Mapy života podíváme na náš dosavadní život a kroky, které nás dovedly až na místo, kde se v životě právě nacházíme. Díky cestě s bubnem se v meditaci potkáme se svými předky, osobním stromem, písní a zvířaty. Takto vybavení půjdeme do potní chýše, která nás očistí a vytvoří symbolický most mezi tím, co nás k rituálu přivedlo a co nás čeká dál. Pak už můžeme najít své místo v lese a projít rituálem vázání 400 pytlíčků s přáními, co pro sebe v životě chceme, a poděkováními za to, co už máme.

Pobyt v lese

Postupně se noříme do toho, kým jsme, ale hlavně: kým můžeme být.

Samotné hledání vize začíná potní chýší za svítání, která je vstupní branou pro dva dny v lese. Čas bezčasí, noření do sebe, znovuobjevování. Čas přemýšlení i snů a zázraků. Celé dva dny hoří u potní chýše podpůrný oheň, u kterého se střídají průvodci a jsou vzdálenou podporou, starají se o bezpečný prostor rituálu. Po dvou dnech se vizionáři brzy ráno vrací ze svých míst a další potní chýší uzavřou čas hledání. Po společné oslavě a hostině následují dva dny sdílení, během kterých se díváme na zážitky z lesa a celého týdne. Snažíme se porozumět tomu, co nám hledání vize přineslo. Zážitků a symbolů je ale velmi mnoho a člověk potřebuje na jejich vstřebání a porozumění čas. Proto se všichni potkáme ještě na jednom víkendovém setkání, které se koná na podzim.

Přejít nahoru