11. 8. – 18. 8. 2024

Říčky v Orlických horách


Základní informace

Kdy: rituál hledání vize 11. 8. – 18. 8. 2024

Začínáme 11.8. v 18:00 večeří a končíme 18.8. v odpoledních hodinách.

Integrační setkání: 8.-10.11.2024

Kde: Chalupa Hanky a Petra Jansových, Říčky v Orlických horách 62

Počet účastníků: maximálně 12

Cena: Hledání vize – 12.900-18.900 Kč dle vašich možností. Rádi bychom, aby cena nebyla překážkou pro účast.

Cena zahrnuje ubytování, stravu, program, 4 průvodce.

Integrace – 2 900 Kč.

Pro koho: Rituál je vhodný pro muže i ženy, kteří se cítí být psychicky zdraví a netrpí závažnými duševními onemocněními. Jiné zdravotní komplikace je potřeba konzultovat s podpůrným týmem. Rituál není terapie a každý účastník jej absolvuje dobrovolně a na své vlastní riziko.

Šamanský buben: Účastníci budou potřebovat svůj šamanský buben s paličkou. Je možné ho zakoupit třeba u Mirka KašparaDavída Chába  nebo třeba u Džoudyho v Praze na I. P. Pavlova.

Další informace: Máte-li nějaké otázky, bližší informace získáte u Lucky Luňáčkové na lunackova.lucie@gmail.com nebo 602 322 533.

Kdo vás bude rituálem provázet:

Lucie Luňáčková

Své vlastní hledání vize v roce 2013 jsem dlouho považovala za špatné rozhodnutí, protože na změny, které se v mém životě následně děly, jsem nebyla ani trochu připravená. Když mě v následujícím roce Honza Bím přizval do podpůrného týmu, souhlasila jsem hlavně proto, abych pochopila do hloubky, jak celý rituál funguje. Za 8 let provázení vidím Hledání vize jako velkou zvětšovací lupu a mikroskop v jednom. Možná neukáže nic, co by v nás už někde nebylo, zároveň nám umožní podívat se na sebe způsobem, ke kterému nemáme běžně přístup. Neumím říct, co přinese Hledání vize právě vám. S velkou pokorou totiž sleduju, jak pod tím mikroskopem každý objevuje něco zcela svého, osobního, jedinečného.

Petr Jansa

Hledání vize jsem si daroval v roce 2016 ke 40. narozeninám. Ačkoliv bych si netroufl říct, že jsem svou vizi “našel”, stále ještě čerpám z hlubokého ponoru do sebe a nové kvality propojení s přírodou, které mi týdenní zastavení přineslo. Kromě niterné osobní zkušenosti mi rituál hledání vize přinesl a stále přináší setkání s kruhem lidí, v jejichž společnosti se cítím svobodně a kteří mě inspirují a posilují na další životní cestě. Za tyto dary cítím hlubokou vděčnost. 

Vedení a doprovázení lidí se v různých formách věnuji déle než 25 let. Začínal jsem při studiích jako horský průvodce pro brněnskou cestovku Kudrna a učitel cizích jazyků (NJ, AJ). Studium logiky a později práv jsem uplatnil v několika právnických profesích – po jedné v advokacii, neziskovém sektoru a státní správě. Ve stejné době jsem se naučil, začal praktikovat a také vyučovat shiatsu – masáž postavenou na tradiční čínské medicíně. Shiatsu skýtá nejen blahodárný tělesný dotek, ale zasahuje též úroveň duše a ducha. To mě vedlo k dalšímu zkoumání vnitřní krajiny a vztahů mezi lidmi, nejprve od roku 2009 skrze rodinné konstelace a od 2015 též při pravidelné meditační praxi. V profesní rovině jsem nejprve  popošel od právničiny do oblasti školství a vzdělávání. V roce 2021 jsem úspěšně vyhořel a od té doby se věnuji stavbě jezírek a kořenových čistíren odpadních vod. 

Společně se ženou Hankou se staráme o chalupu v Říčkách v Orlických horách, kam jezdím od dětství a kde spolu s dětmi žijeme. Chalupa skýtá laskavé zázemí pro široký okruh přátel a od roku 2022 také pro rituál hledání vize.   

Howgh.

Kateřina Fields

Na Hledání Vize jsem jela s obavami z neznáma. Byl to pak  jeden z nejdůležitějších týdnů v mém životě. Vidím teď věci, které nebyly dřív vidět. Cítím se pevnější, odvážnější, šťastnější a jdu cestou, po které toužím jít. „Přeskládala“ jsem se smysluplněji.

Profesně pracuji už víc než 20 let v oblasti „plnění snů“ – organizuju svatby, které jsou  jedním z mála zachovaných přechodových rituálů naší kultury. Zároveň vedu kurzy pro dospělé, jejichž součástí je osobní rozvoj.  Absolvovala jsem kurz facilitace kruhů a účastnila se mnoha kruhů komunikace a sdílení. Vystudovala jsem Českou školu klasické homeopatie, která mě naučila jemným souvislostem těla a duše.  

Pravidelné meditace mi mnoho let přinášejí oporu, klid, poznání a rozvíjejí jemnocit.  Mou vášní jsou cesty a putování, na kterých ke mně přichází hlubší pochopení souvislostí, lidských příběhů v různých kulturách a mnoho inspirace.  Mám radost, že vám můžu v týmu Hledání Vize nabídnout podporu v nalezení toho, co je pro vás důležité. 

S hlubokou úctou a pokorou děkujeme Honzovi Bímovi, který nám celý rituál s důvěrou předal, a Ivovi Musilovi, který byl naším učitelem pro vedení potních chýší. 

Fotogalerie z místa

Přejít nahoru