V PROUDU A PLYNUTÍ

Kdy:
Kde:
Cena:

Kdo:

17. – 19. května 2024
Říčky v Orlických horách
3 500 Kč za celý víkend včetně ubytování a stravy
Pavla Sakařová a Petr Jansa


Co si představíte, když se řekne voda? Tu nezkrocenou a divokou, nebo spíš klidnou a plynoucí? Tekutinu, led nebo páru? Jaké emoce ve Vás různé tváře vody vzbuzují?

Je to právě proměnlivost a mnohotvárnost, která je pro Vodu typická. Pojďme její kvality prožívat během společného víkendu v Říčkách v Orlických horách. V krajině vnější, která je zde vodou protkána, i v naší vnitřní krajině, kde se temná hloubka, trpělivá jemnost, nezkrotná síla i průzračná čistota vody zrcadlí a bere na sebe lidskou podobu.

Program:
Čeká nás sdílení v kruhu, putování okolní krajinou s pozorností k a péčí o vodu, jemné cvičení k procítění a probuzení těla 🙂

Cena: 3 500 Kč za celý víkend včetně ubytování a stravy

Pokud potřebujete bližší informace zavolejte Petrovi (777 586 245) nebo Pavle (602 956 740)

Kdo vás bude provázet:

Pavla Sakařová

Můj profesní život byl vždycky spjatý s péčí o druhé a jejich zdraví. Jsem fyzioterapeutka i terapeutka tradiční čínské medicíny a tak mám možnost být blízko k lidem, jejich bolestem a příběhům. Naslouchat, nehodnotit a pomoci propustit různé pocity a emoce z vyprávěného příběhu, je důležitým prostředkem nejen k uzdravování tělesných bolestí, ale někdy také i hluboce uložených niterných postojů či představ. Každý den jsem si vědoma, že se druhých dotýkám nejen rukama, ale i slovem. A proto jsem se před časem účastnila ročního výcviku pro facilitátory kruhové transparentní komunikace.

Velmi mne oslovila dovednost naslouchat, vytvořit atmosféru bezpečného prostředí pro vzájemnou výměnu názorů a možnost učit se skrze sdílení příběhů. Jsem přesvědčená, že právě pouze komunikace založená na principech aktivního naslouchání a pravdivého sdílení se může stát důležitou osou na cestě k poznávání sebe sama a tím k uzdravování sebe i celé společnosti.

Samu sebe jsem měla možnost zahlédnout i při rituálu Hledání vize, kterým jsem před několika lety prošla. Vision quest mi pozměnil žebříček životních priorit, dovolil mi přijmout některé své stránky i s jejich stíny a tento děj přitom rozhodně nekončí….

Velmi mne těší být součástí podpůrného týmu a vnímat jedinečné změny, který tento rituál může přinést i vám.

Více o mně najdete na www.pavlasakarova.cz

Petr Jansa

Hledání vize jsem si daroval v roce 2016 ke 40. narozeninám. Ačkoliv bych si netroufl říct, že jsem svou vizi “našel”, stále ještě čerpám z hlubokého ponoru do sebe a nové kvality propojení s přírodou, které mi týdenní zastavení přineslo. Kromě niterné osobní zkušenosti mi rituál hledání vize přinesl a stále přináší setkání s kruhem lidí, v jejichž společnosti se cítím svobodně a kteří mě inspirují a posilují na další životní cestě. Za tyto dary cítím hlubokou vděčnost. 

Vedení a doprovázení lidí se v různých formách věnuji déle než 25 let. Začínal jsem při studiích jako horský průvodce pro brněnskou cestovku Kudrna a učitel cizích jazyků (NJ, AJ). Studium logiky a později práv jsem uplatnil v několika právnických profesích – po jedné v advokacii, neziskovém sektoru a státní správě. Ve stejné době jsem se naučil, začal praktikovat a také vyučovat shiatsu – masáž postavenou na tradiční čínské medicíně. Shiatsu skýtá nejen blahodárný tělesný dotek, ale zasahuje též úroveň duše a ducha. To mě vedlo k dalšímu zkoumání vnitřní krajiny a vztahů mezi lidmi, nejprve od roku 2009 skrze rodinné konstelace a od 2015 též při pravidelné meditační praxi. V profesní rovině jsem nejprve  popošel od právničiny do oblasti školství a vzdělávání. V roce 2021 jsem úspěšně vyhořel a od té doby se věnuji stavbě jezírek a kořenových čistíren odpadních vod. 

Společně se ženou Hankou se staráme o chalupu v Říčkách v Orlických horách, kam jezdím od dětství a kde spolu s dětmi žijeme. Chalupa skýtá laskavé zázemí pro široký okruh přátel a od roku 2022 také pro rituál hledání vize.   

Howgh.

Přejít nahoru