TÝM


Ivo Triska

Ivo Tříska

Rituálem hledání vize jsem prošel v roce 2013. Přivedla mě k němu nespokojenost s vlastním životním naplněním, pocit završení nějaké životní etapy. Nebylo to rozhodnutí na rozumové úrovni, ale když jsem se dozvěděl, co a jak se na tomto rituálu odehrává, něco ve mně se rozhodlo a věděl jsem, že tam „musím“. Věděl jsem to už rok dřív, ale okolnosti mě nepustily. A tak až v roce 2013 jsem mohl projít s několika spoluúčastníky, kteří se na dlouhé roky stali mojí širší rodinou, do nové životní etapy. Její součástí je nyní i provázení dalších „hledačů svých životních vizí“, vedení meditací, komunikačních kruhů, poutě….a také třeba potních chýší. Cestu, po které jdu nyní, jsem si před průchodem rituálu nedokázal představit, nešla naplánovat, děje se…a já se tomu „dění“ snažím více a více otevírat. Každé provázení ovlivňuje nejen ty, kteří přicházejí, ale i mě. Děkuju, že spolu s nimi (Vámi, co to čtete)  se mohu lépe poznávat a sám rozvíjet.

Jan Řehola

Rituál Hledání Vize pro mě znamená možnost potkat sám sebe. Zjistit, kdo doopravdy jsem a nejsem, co opravdu chci a nechci. Umožňuje mi nahlédnout, zda kráčím po cestě, která je má, nebo kráčím po cestě někoho jiného. Vize mi do života přinesla zapomenutý duchovní rozměr, který mě dělá celistvým. Objevil jsem nové části sám sebe, díky nimž vás mohu s vděčností a s otevřeným srdcem doprovázet, abyste našli ty své. Na mé vizi mi přišlo také mé indiánské jméno: “Ten, který fouká mlhu do údolí.” Mlžný opar umožňuje pohled jinou perspektivou, v mlze se dají spatřit věci, které jindy nelze postřehnout. Mlha učí, jak být v přítomnosti, protože není vidět ani dopředu, ani dozadu. Není podstatné, co bylo, nebo bude. Podstatné je to, co je. Pokud vás vize volá, věřte, že už jste na cestě, a já se těším na setkání v kruhu.

Emil Melichar Výborný

Dospívání jsem prožíval natolik turbulentně až jsem se dostal na 90 dní do léčebny v Bohnicích se závislostí na hazardním hraní, drogách a alkoholu (G,T,A). Následně jsem absolvoval cca 300 hodin skupinových terapií.
Před nástupem do léčebny jsem strávil 40 dní samoty na chatě v lese. Pro vodu a potraviny jsem si chodil velmi daleko pěšky. Dříví, kterým jsem topil, jsem mohl z okolního lesa tahat, řezat a štípat pouze když bylo vidět. Protože byl přelom Listopadu a Prosince neustále jsem přikládal do kamen.
Samotu mi zpříjemňovala kniha o Šamanismu naditá technikami, které jsem zkoušel. Denně jsem meditoval, zapisoval si myšlenky a sny. Díky samotě v lese a rekapitulací svého života se mi dostalo velmi hlubokých, silných, občas až mystických zážitků. Dozrál jsem k tomu, že věřím v Boha jako zdroj všeho, jako Entitu, která nás přesahuje a není jediná. Vím, že Univerzem prostupuje energie, která obsahuje Informaci – nazývám ji Inteligence a jsem přesvědčen, že stojí za vznikem všeho. Uvědomuji si různé bytosti všemožných kvalit.
Absolvoval jsem seberozvojový kurz, v rámci kterého jsem dvakrát proseděl 70 hodin o samotě v lese a od té doby jsem součástí dvou, vědomých a sehraných týmů průvodců Vision Questů a pravidelně spolupořádám očistný rituál potní chýše.
Přináší mi to uvědomění, porozumění a klid v duši, také pocit, že dělám něco smysluplného. Osobně jsem, během třinácti let, doprovázel, pomáhal a podporoval více než 650 lidí při cca 160 potních chýších a 26 hledáních vize.

Pavla Sakařová

Můj profesní život byl vždycky spjatý s péčí o druhé a jejich zdraví. Jsem fyzioterapeutka i terapeutka tradiční čínské medicíny a tak mám možnost být blízko k lidem, jejich bolestem a příběhům. Naslouchat, nehodnotit a pomoci propustit různé pocity a emoce z vyprávěného příběhu, je důležitým prostředkem nejen k uzdravování tělesných bolestí, ale někdy také i hluboce uložených niterných postojů či představ. Každý den jsem si vědoma, že se druhých dotýkám nejen rukama, ale i slovem. A proto jsem se před časem účastnila ročního výcviku pro facilitátory kruhové transparentní komunikace.

Velmi mne oslovila dovednost naslouchat, vytvořit atmosféru bezpečného prostředí pro vzájemnou výměnu názorů a možnost učit se skrze sdílení příběhů. Jsem přesvědčená, že právě pouze komunikace založená na principech aktivního naslouchání a pravdivého sdílení se může stát důležitou osou na cestě k poznávání sebe sama a tím k uzdravování sebe i celé společnosti.

Samu sebe jsem měla možnost zahlédnout i při rituálu Hledání vize, kterým jsem před několika lety prošla. Vision quest mi pozměnil žebříček životních priorit, dovolil mi přijmout některé své stránky i s jejich stíny a tento děj přitom rozhodně nekončí….

Velmi mne těší být součástí podpůrného týmu a vnímat jedinečné změny, který tento rituál může přinést i vám.

Více o mně najdete na www.pavlasakarova.cz


Lucie Luňáčková

Své vlastní hledání vize v roce 2013 jsem dlouho považovala za špatné rozhodnutí, protože na změny, které se v mém životě následně děly, jsem nebyla ani trochu připravená. Když mě v následujícím roce Honza Bím přizval do podpůrného týmu, souhlasila jsem hlavně proto, abych pochopila do hloubky, jak celý rituál funguje. Za 8 let provázení vidím Hledání vize jako velkou zvětšovací lupu a mikroskop v jednom. Možná neukáže nic, co by v nás už někde nebylo, zároveň nám umožní podívat se na sebe způsobem, ke kterému nemáme běžně přístup. Neumím říct, co přinese Hledání vize právě vám. S velkou pokorou totiž sleduju, jak pod tím mikroskopem každý objevuje něco zcela svého, osobního, jedinečného.

Petr Jansa

Hledání vize jsem si daroval v roce 2016 ke 40. narozeninám. Ačkoliv bych si netroufl říct, že jsem svou vizi “našel”, stále ještě čerpám z hlubokého ponoru do sebe a nové kvality propojení s přírodou, které mi týdenní zastavení přineslo. Kromě niterné osobní zkušenosti mi rituál hledání vize přinesl a stále přináší setkání s kruhem lidí, v jejichž společnosti se cítím svobodně a kteří mě inspirují a posilují na další životní cestě. Za tyto dary cítím hlubokou vděčnost. 

Vedení a doprovázení lidí se v různých formách věnuji déle než 25 let. Začínal jsem při studiích jako horský průvodce pro brněnskou cestovku Kudrna a učitel cizích jazyků (NJ, AJ). Studium logiky a později práv jsem uplatnil v několika právnických profesích – po jedné v advokacii, neziskovém sektoru a státní správě. Ve stejné době jsem se naučil, začal praktikovat a také vyučovat shiatsu – masáž postavenou na tradiční čínské medicíně. Shiatsu skýtá nejen blahodárný tělesný dotek, ale zasahuje též úroveň duše a ducha. To mě vedlo k dalšímu zkoumání vnitřní krajiny a vztahů mezi lidmi, nejprve od roku 2009 skrze rodinné konstelace a od 2015 též při pravidelné meditační praxi. V profesní rovině jsem nejprve  popošel od právničiny do oblasti školství a vzdělávání. V roce 2021 jsem úspěšně vyhořel a od té doby se věnuji stavbě jezírek a kořenových čistíren odpadních vod. 

Společně se ženou Hankou se staráme o chalupu v Říčkách v Orlických horách, kam jezdím od dětství a kde spolu s dětmi žijeme. Chalupa skýtá laskavé zázemí pro široký okruh přátel a od roku 2022 také pro rituál hledání vize.   

Howgh.

Kateřina Fields

Na Hledání Vize jsem jela s obavami z neznáma. Byl to pak  jeden z nejdůležitějších týdnů v mém životě. Vidím teď věci, které nebyly dřív vidět. Cítím se pevnější, odvážnější, šťastnější a jdu cestou, po které toužím jít. „Přeskládala“ jsem se smysluplněji.

Profesně pracuji už víc než 20 let v oblasti „plnění snů“ – organizuju svatby, které jsou  jedním z mála zachovaných přechodových rituálů naší kultury. Zároveň vedu kurzy pro dospělé, jejichž součástí je osobní rozvoj.  Absolvovala jsem kurz facilitace kruhů a účastnila se mnoha kruhů komunikace a sdílení. Vystudovala jsem Českou školu klasické homeopatie, která mě naučila jemným souvislostem těla a duše.  

Pravidelné meditace mi mnoho let přinášejí oporu, klid, poznání a rozvíjejí jemnocit.  Mou vášní jsou cesty a putování, na kterých ke mně přichází hlubší pochopení souvislostí, lidských příběhů v různých kulturách a mnoho inspirace.  Mám radost, že vám můžu v týmu Hledání Vize nabídnout podporu v nalezení toho, co je pro vás důležité. 

S hlubokou úctou a pokorou děkujeme Honzovi Bímovi, který nám celý rituál s důvěrou předal, a Ivovi Musilovi, který byl naším učitelem pro vedení potních chýší. 

Přejít nahoru